Keurmerk Leegstandsbeheer

Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) is het keurmerk voor alle vormen van leegstandbeheer. Doel van KLB is om de kwaliteit van het leegstandbeheer op een hoger plan te brengen. Daarnaast is het doel van KLB om het kaf van het koren te scheiden waardoor het voor eigenaren van leegstaand onroerend goed en voor bewoners/gebruikers direct zichtbaar is welke leegstandbeheerders betrouwbaar zijn.

Het onafhankelijke keurmerk is ondergebracht in een stichting en beheert de normen waar ondernemingen die het keurmerk willen behalen aan moeten voldoen. Deze controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke externe organisatie. Dit om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.