Amsterdam wil leegstand beboeten
20 oktober 2016

Huiseigenaren in Amsterdam mogen binnenkort hun panden niet langer dan zes maanden leeg laten staan. Staat het pand zonder geldende reden toch langer leeg, dan kan de stad zelf een bewoner aandragen of een forse boete opleggen. Met die verordening wilt Amsterdam de vastgelopen woningmarkt in de hoofdstad te lijf gaan. “Het is jammer dat deze maatregel nodig is om eigenaren te bewegen hun pand te laten beschermen”, vertelt Laurens Smits, Account Manager bij Dé Vastgoedbeschermer. “Wij hopen dat de gemeente dit niet aangrijpt om boetes uit te delen, maar juist wijst op de risico’s van leegstand en het tijdelijk inschakelen van een goede leegstandbeheerder.”

Eind september maakte SP-wethouder Laurens Ivens het plan voor Amsterdam bekend. Zijn streven is dat de woningvoorraad optimaal wordt gebruikt. “De ruimte in Amsterdam is schaars en moet daarom zo goed mogelijk benut worden”, zegt Ivens tegen de pers. “Amsterdam handhaaft streng op alle vormen van woonfraude. Met deze nieuwe regels kunnen vanaf nu ook leegstaande woningen aangepakt worden. Zo worden alle huizen in de stad gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om in te wonen.” Amsterdam kende al boetes tegen leegstand van kantoren. Daar komen nu woonhuizen bij.

Leegstand beschermen
Leegstand brengt veel risico’s met zich mee zoals kraak, verpaupering en inbraak. Duizenden euro’s schade, alles vernield en een onverhuurbaar pand zijn veel voorkomende gevolgen van kraak. Voor pandeigenaren is het erg rendabel om een goede leegstandbeheerder in te schakelen om hun leegstaande kantoor of woning te beschermen. “Als eigenaren hun pand bij ons in beheer geven, zorgen wij ervoor dat het pand er altijd netjes bij staat en kraak onmogelijk is. Het mooiste van dit alles is dat het de eigenaar helemaal geen geld kost”, legt Laurens Smits uit.

“De beschermers die wij in het pand plaatsen betalen de dienstverlening van Dé Vastgoedbeschermer en zijn na opzegging binnen 28 dagen vertrokken. Een win-win situatie waar eigenlijk helemaal geen druk op zou hoeven staan.” Als leegstandbeheerder houdt Dé Vastgoedbeschermer de veiligheid op niveau, doordat de beschermer het pand en de omgeving 24/7 in de gaten houdt.

De nieuwe leegstandverordering
Als de gemeenteraad in november met het plan instemt, kan de verordening volgens het gemeentebestuur op 1 december a.s. in werking treden. Het is nog onduidelijk welke geldige redenen de gemeente ziet, maar een sterfgeval of erfenis zou eronder kunnen vallen. Eigenaren waarbij een (goedgekeurde) reden ontbreekt, moeten na 6 maanden leegstand dit melden bij de gemeente. Mocht dit niet gebeuren dan loopt de eigenaar risico een boete van 2.500 tot 5.000 euro te ontvangen.