31 beschermers in voormalig gemeentehuis Schijndel
23 februari 2017

Na de fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel is het oude gemeentehuis van Schijndel per 1 januari niet meer in gebruik. Om eventuele verpaupering, overlast en vandalisme te voorkomen heeft de gemeente Meierijstad eind vorig jaar een aanbesteding voor tijdelijke invulling van het gemeentehuis uitgezet. Het doel is om met tijdelijk beheer een creatieve en/of ondernemende reuring rondom de Markt in Schijndel te geven. Na het beoordelen van alle reacties door de Gemeente Meierijstad is het gebouw tijdelijk in gebruik gegeven aan Dé Vastgoedbeschermer.

De aanbesteding voor het gemeentehuis van Schijndel heeft een duidelijke visie. Tijdelijk beheer moet onder andere leiden tot het behoud van waarde, het beperken van de kosten, het tegengaan van verpaupering en het gedeeltelijk voortzetten van het gebruik. Verschillende leegstandbeheerders reageerden op de aanbesteding door middel van een inschrijving. Joop Verhagen, projectleider bij Gemeente Meierijstad heeft een toelichting gegeven op de criteria die bij de selectie gehanteerd zijn:

“Bij het beoordelen van de offertes hebben we gekeken naar de beste prijs-kwaliteit verhouding. Hier kwamen twee vergelijkbare partijen uit. Dé Vastgoedbeschermer had in hun offerte het meest concreet beschreven hoe ze het zouden aanpakken en wat voor plannen ze hadden voor de opening van het gemeentehuis. Dit heeft voor ons de doorslag gegeven in de uiteindelijke gunning aan Dé Vastgoedbeschermer.”

Krappe woningmarkt en eerlijke concurrentie
De wens van de Gemeente Meierijstad is om de periode van leegstand zo kort mogelijk te houden. Na de nodige verhuiswerkzaamheden is Dé Vastgoedbeschermer op 13 februari gestart met haar werkzaamheden. In totaal worden er 31 beschermers geplaatst, waarvan 20 bewoners en 11 ondernemers. Door een combinatie van tijdelijke bewoners en ondernemers wordt het voor startende ondernemers aantrekkelijk om zich in Schijndel te vestigen, is er 24/7 activiteit in het pand en schept de gemeente naast reuring ook betaalbare woongelegenheid.

Laurens Smits, Accountmanager bij Dé Vastgoedbeschermer, vertelt hierover: “Enerzijds willen we meer woonruimte creëren in de krappe woningmarkt van Schijndel. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met woningnood, maar ook starters en studenten. Anderzijds geven we ook ondernemers een tijdelijke intrek in het gemeentehuis.”

Bijna gevuld
Vanaf 13 februari hebben de eerste bewoners en ondernemers zich gehuisvest in het voormalig gemeentehuis. Inmiddels zijn bijna alle ruimtes ingevuld. “Tot nu toe verloopt alles goed en ben ik erg tevreden. Het is fijn om een vast contactpersoon te hebben. Laurens Smits houdt mij op de hoogte van het reilen en zeilen in het Gemeentehuis. Dé Vastgoedbeschermer denkt positief mee over al onze wensen”, vertelt Joop Verhagen.

Op dit moment worden de laatste beschermers geselecteerd voor tijdelijke vesting in het gebouw. Op zaterdag 4 maart organiseren we samen met de Gemeente Meierijstad een opening voor Schijndelaren en andere geïnteresseerden. Ook de tijdelijke beschermers zijn hierbij aanwezig.