Maatregelen als gevolg van het Corona virus
16 maart 2020

Het kabinet heeft gisteravond ingrijpende maatregelen aangekondigd in verband met het indammen en bestrijden van het Coronavirus. Dat raakt ons allen en samen zullen wij deze lastige periode door moeten zien te komen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om de risico’s in te dammen.

De komende periode zullen wij gewoon alle panden blijven beschermen en bezoeken voor periodieke controles en voor opleveringen en plaatsingen. Om onze collega’s, opdrachtgevers en beschermers te beschermen zullen wij alle fysiek contact vermijden en gepaste afstand houden. Vanzelfsprekend volgen wij het advies van het RIVM. Ter informatie tref je dit advies van 12 maart als bijlage aan.

Gelieve met elkaar ook een stukje sociale controle uit oefenen en waar mogelijk gevaren en of risico’s bij ons aan te geven. Steek in ieder geval elkaar niet aan en loop geen onnodige risico’s!

Een en ander kan betekenen dat onze medewerkers wellicht telefonisch wat moeilijker bereikbaar zijn in verband met thuiswerk en afspraken op locatie. Wij vragen hiervoor je begrip en ons alleen te bellen in spoedsituaties. Het melden van storingen graag doen via de portal of de app.

Alvast dank voor het begrip en de medewerking. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet

Dé Vastgoedbeschermer


Poster Coronavirus.pdf